Opiekun w trakcie sprawowania opieki musi liczyć się z możliwością zmiany lub nagłego pogorszenia zdrowia u podopiecznego i wtedy należy podjąć szybkie działanie. Ważne jest w takiej sytuacji zachowanie zimnej krwi i podjęcie właściwych działań tak, aby podopiecznemu pomóc a nie zaszkodzić.