Sporym wyzwaniem dla wielu polskich opiekunek w Niemczech jest zrozumienie się w życiu codziennym. Ten prosty przewodnik językowy jest wspaniałą pomocą w bezpośredniej rozmowie. Zamieszczone tu słownictwo i krótkie dialogi w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem, mogą być pomocne w codziennej pracy opiekunki w Niemczech.