Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Curaform 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ul. S. Moniuszki 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych , w celu kontaktowania się ze mną drogą elektroniczną oraz telefonicznie w celach marketingu bezpośredniego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania.