Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Zasady wjazdu do Niemiec

Zasady wjazdu do Niemiec z Polski 


Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Osoba, w odniesieniu do której, co najmniej 14 dni przed wjazdem do Niemiec, został wykonany podstawowy cykl szczepienia tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką jednodawkową preparatem dopuszczonym do użycia
w UE. Akceptowana jest papierowa oraz elektroniczna forma tzw. europejskiego paszportu covidowego
z weryfikowalnym kodem QR, przy czym fotografia papierowej wersji certyfikatu nie jest uznawane.
UWAGA! Inne zaświadczenia, poświadczenia (m.in. małe karteczki potwierdzające zaszczepienie) nie są uznawane.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione traktowane są jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem: Nie.
Testy po przyjeździe: Nie.
Kwarantanna: Nie, pod warunkiem przesłania wraz z elektronicznym formularzem lokalizacyjnym certyfikatu osoby zaszczepionej (np. jako plik pdf czy jpg)

Formularz lokalizacyjny

Co do zasady każdy wjeżdżający do Niemiec ze strefy ryzyka albo samolotem niezależnie od tego, czy wcześniej przebywał na obszarze ryzyka obowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego na stronie www.einreiseanmeldung.de

Wyjątki dotyczą:

- osób w tranzycie (lądowym) przejeżdżających przez Niemcy do 24 godz. bez noclegu i zbędnych postojów (dozwolony krótki postój na parkingu/stacji benzynowej);

- osób zajmujących się zawodowo transportem towarów, dóbr i osób w ruchu międzynarodowy przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego;

- delegacji rządowych przybywających do Niemiec samolotem poprzez terminale rządowe na lotniskach
w Berlinie albo Kolonii/Bonn pod warunkiem, iż ich pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72 godz.;

- osób, które zostały przetransportowane do Niemiec w celu zaopatrzenia medycznego związanego
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jeśli leczenie stacjonarne za granicą nie było możliwe;

- osób, które przyjeżdżają do Niemiec w celu krótkotrwałego pobytu do 24 godz.;

-  pracowników transgranicznych (czyli osób, które mają swoje miejsce zamieszkania w jednym kraju, a co najmniej raz w tygodniu przekraczając granicę wjeżdżają do Niemiec/wyjeżdżają z Niemiec w celu wykonywania pracy);

- przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich  
  standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  a) osób odwiedzających najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia, czyli rodzice-dzieci), partnerów życiowych
      nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujących w celu wykonywania opieki
      nad osobami wymagającymi kurateli;
  b) członków korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu.

UWAGA!
Zwolnienie z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego nie zwalnia z obowiązku posiadania przy wjeździe ważnego certyfikatu zaszczepienia/ certyfikatu ozdrowieńca / lub negatywnego wyniku testu