Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Pracując z nami
jesteś pod opieką !
Ryzyko pracy na czarno
Po otwarciu niemieckiego rynku pracy część polskich pracowników zaczęło pracować na czarno, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji jakie to za sobą niesie. Praca na czarno w Niemczech nie jest wykroczeniem ale przestępstwem, za które płaci się wysokie grzywny i kary. Płaci je opiekunka i rodzina niemiecka. Kara dla opiekunki świadczącej prace na czarno to grzywna nawet do 5000 €, oraz wydalenie z terytorium Niemiec wraz zakazem pracy. Liczba kontroli służb celnych (Zollamt) jest coraz częstsza jak również niemieckie kasy chorych wysyłając pracowników socjalnych do domów prywatnych osób starszych, mogą sprawdzić czy osoba opiekująca się chorym posiada legalne zatrudnienie.

Kolejnym negatywnym czynnikiem pracy na czarno jest brak ubezpieczeń społecznych, wpływających na kwestię przyszłej emerytury oraz najważniejsze brak ubezpieczenia zdrowotnego. Bez tego świadczenia w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku, konieczności pobytu w szpitalu wszystkie koszty trzeba pokryć gotówką z własnej kieszeni a często są to wysokie kwoty ( pobyt w niemieckim szpitalu to 500 € za dobę) W skrajnym przypadku przy śmierci oraz konieczności sprowadzenia zwłok taki pracownik na czarno pozostawia rodzinie spory kłopot oraz koszty – ok. 5000 €. Pracownicy tacy mylnie interpretują ubezpieczenie, które sami sobie wykupują z tym ,że jest to ubezpieczenie turystyczne. Wówczas po zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty świadczenia , które w tych przypadkach wnikliwie zbada i prześwietli okoliczności przyczyn wypadku.

Praca na czarno naraża opiekunki na wyzysk ze strony niemieckich rodzin. Opiekunka nie ma pewności co do warunków pracy , nie ma gwarancji , że zostanie jej zapewnione wyżywienie, czas wolny itp.  Nie mając umowy nie ma także gwarancji wypłaty wynagrodzenia a nielegalna praca pozbawia możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie.

Podsumowując czy zatem za wynagrodzenie wyższe tylko o 200-300 € warto podjąć takie ryzyko? Czy warto żyć w nieustannej obawie przed kontrola i karą, w ciągłym stresie wpływającym  i niszczącym zdrowie psychiczne i fizyczne

Zapraszamy do współpracy z nami !