Opiekunka osób starszych to coraz częściej pojawiające się hasło w ogłoszeniach i portalach dotyczących pracy. Z tego można wyciągnąć wniosek, że jest to zawód z przyszłością. Dziś jeszcze najczęściej praca opiekunki kojarzona jest z pracą za granicą i to najczęściej w Niemczech czy Anglii, ale problem opieki nad osobami starszymi robi się również coraz bardziej aktualny w Polsce.
Większość europejskich społeczeństw już dawno znajduje rozwiązanie w opiece domowej sprawowanej w domu osoby podopiecznej. Polska mentalność też zaczyna zmieniać się w tym kierunku, powstaje coraz więcej ośrodków i prywatnych domów opieki oraz firm świadczących usługi opieki domowej.

Praca dla Opiekunek w Polsce pewnie jeszcze długo będzie zdecydowanie mniej płatna jak praca opiekunki za granicą. Aby można było zawód ten wykonywać dobrze, a tym samym spełnić warunki stawiane przed opiekunami warto zainwestować w szkołę o profilu opiekun osób starszych czy przynajmniej kurs , dający certyfikat do wykonywania zawody opiekuna/ opiekunki. Z uwagi na to , że najczęściej oferty pracy dla opiekunek dotyczą pracy za granicą , równie istotne jak kursy , jest znajomość języka .

Oferty pracy dla opiekunek publikowane są w wielu portalach branżowych skupiających tylko firmy działające na rynkach zagranicznej opieki domowej. Nawet duże portale zajmujące się rekrutacją mają już w swoich bazach ogłoszenia oferujące pracę dla Opiekunek.
 

Firma Curaform 24 oferuje pracę dla Opiekunek w Niemczech.

Naszym Opiekunkom gwarantujemy :

  • rzetelnie informacje dotyczące zlecenia, warunków bytowych, umowy
  • stały kontakt z koordynatorem podczas trwania zlecenia
  • terminowe wypłaty wynagrodzenia
  • organizację przejazdu oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony
  • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na wypadek choroby Opiekunki na terenie Europy