Wraz z wejściem w życie V rozporządzenia o zmianie Rozporządzenia o zasadach wjazdu w związku z wirusem Corona, z dniem 1 czerwca 2022 przy wjeździe do Niemiec podróżni nie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31.08.2022 i dotyczy podróżnych przybywających z:

  • krajów Unii Europejskich
  • Islandii , Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu
  • innych krajów, z których wjazd jest możliwy na podstawie oceny epidemicznej UE: Lista krajów

Podróżni z pozostałych krajów powinni posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu (szczepionki dopuszczone w Unii Europejskiej lub inne uznane przez WHO) lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywny wyniku testu.

Wyjątek: wjazd z obszaru mutacji wirusa (aktualnie nie ma ustanowionych takich obszarów).

W przypadku wjazdu z obszaru mutacji obowiązują uprzednio ustalone zasady zgłoszenia podróży, przedstawienia wyniku testu nukleinowego oraz zasada 14 dniowej kwarantanny.

Zaprzestano stosowania klasyfikowania obszarów wysokiego ryzyka.

 

 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy