Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Pracując z nami
jesteś pod opieką!
Podstawowe zwroty
flaga-niemiecka Dane personalne Personalangaben 

Nazwiskoder Name
Imię - der Vorname
data urodzenia - das Geburtsdatum
miejsce urodzenia - der Geburtsort                          wiek -  das Alter
płeć das Geschlecht
wiara - die Religion
stan cywilny der Familienstand
miejsce zamieszkania - der Wohnort


Powitanie - Begrüßung

Dzień dobry (rano)  - Guten Morgen 
Dzień dobry (cały dzień)Guten Tag 
Dobry wieczór - Guten Abend
Serdecznie witam/witamy - Herzlich willkommen
Pożegnanie - Abschied

Do widzenia - Auf Wiedersehen
Dobranoc Gute Nacht
Dobrego snu  - Schlafen Sie gut
Do jutra Bis morgen
Do przyszłego tygodnia - Bis nächste Woche
Do następnego razu - Bis zum nächsten Mal


DIALOG : 

Jak Pani / Pan się nazywa? - Wie heißen Sie?
Nazywam się / mam na imię … - Mein Name/Vorname ist / ich heiße …
Jak Pani ma na imię/na nazwisko? - Wie ist Ihr Vorname/Nachname?
Proszę mi zapisać Pani nazwisko. - Bitte schreiben Sie mir Ihren Namen auf.
Ile Pani ma lat? - Wie alt sind Sie?
Ja mam … lat. - Ich bin … Jahre alt.
Jest Pani zamężna? - Sind Sie verheiratet?
Tak, jestem zamężna. - Ja, ich bin verheiratet.
Nie, jestem panną/kawalerem. - Nein. Ich bin Single.
Jestem rozwiedziona.- Ich bin geschieden.
Jestem wdową. - Ich bin verwitwet.
Gdzie Pani mieszka? - Wo wohnen Sie?
Mieszkam w … - Ich wohne in …
…dużym mieście / małym mieście - ….Großstadt / Kleinstadt
… na wsi - …Dorf

rodzina
 
 Członkowie rodziny - Familienmitglieder 

Dziadek - Opa/Großvater
Babcia - Oma/Großmutter
ojciec/tato - Vater/Papa
matka/mama - Mutter/Mama
ciocia/wujek - Tante/Onkel
brat/siostra - Bruder/Schwestermąż/żona - Ehemann/Ehefrau    syn/córka - Sohn/Tochter            zięć/synowa - Schwiegersohn/ Schwiegertochter                      wnuczek/wnuczka - Enkelsohn/ Enkeltochter
                                                       
DIALOG : 

Ma Pani dzieci ? - Haben Sie Kinder?
Nie, nie mam dzieci.- Nein, ich habe keine Kinder.
Mam … córki,  / mam… synów. - Ich habe … Töchter / ich habe … Söhne.
Jestem już babcią i mam dwoje wnuków. - Ich bin schon Oma und habe zwei Enkelkinder.