Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Wypełnij formularz
- oddzwonimy!

Formularz zgłoszeniowy

1. Persönliche Angaben der Bewerberin/ Dane osobowe opiekunki

2. Wen möchten Sie betreuen/ kim chce się Pani zajmować?

3. Zeitrahmen/ czasy pracy

4. Bisherige Arbeit im Ausland / Dotychczasowa praca za granicą?

5. Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? Pani znajomość języka niemieckiego.

6. Eigene Kinder/ własne dzieci

7. Führerschein/ prawo jazdy

8. Gesundheitzustand/ stan zdrowia

9. Zigaretten/ papierosy

10. Persönlichkeit / osobowość

11. Zertifizierten Kurse / Kursy potwierdzone certyfikatem

12. Betreuung/opieka

13. Haben Sie Erfahrungen mit den folgenden Krankheiten, wenn ja in welchem Umfang? Bitte schreiben Sie ein paar Zeilen /Czy ma Pani doświadczenie w obejściu z takimi chorobami jak:

Zdjęcie personalne

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w spółce Curaform 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ul. S. Moniuszki 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Curaform 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ul. S. Moniuszki 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych , w celu kontaktowania się ze mną drogą elektroniczną oraz telefonicznie w celach marketingu bezpośredniego . Informujemy , że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania.