Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Wypełnij formularz
- oddzwonimy!

Formularz zgłoszeniowy

1. Persönliche Angaben der Bewerberin/ Dane osobowe opiekunki

2. Wen möchten Sie betreuen/ kim chce się Pani zajmować?

3. Zeitrahmen/ czasy pracy

4. Bisherige Arbeit im Ausland / Dotychczasowa praca za granicą?

5. Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? Pani znajomość języka niemieckiego.

6. Eigene Kinder/ własne dzieci

7. Führerschein/ prawo jazdy

8. Gesundheitzustand/ stan zdrowia

9. Zigaretten/ papierosy

10. Persönlichkeit / osobowość

11. Zertifizierten Kurse / Kursy potwierdzone certyfikatem

12. Betreuung/opieka

13. Haben Sie Erfahrungen mit den folgenden Krankheiten, wenn ja in welchem Umfang? Bitte schreiben Sie ein paar Zeilen /Czy ma Pani doświadczenie w obejściu z takimi chorobami jak:

Zdjęcie personalne

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w spółce Curaform 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ul. S. Moniuszki 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm. ). Informujemy , że podanie danych jest dobrowolne , ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Curaform 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ul. S. Moniuszki 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych , w celu kontaktowania się ze mną drogą elektroniczną oraz telefonicznie w celach marketingu bezpośredniego . Informujemy , że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania.