Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Pracując z nami
jesteś pod opieką!
10 kluczowych/ ważnych pytań

Opiekunki do pracy w Niemczech - najczęściej zadawane pytania


10 najczęstszych i najważniejszych pytań stawianych przez Opiekunki:1. Jakie wymagania stawiamy przed Kandydatkami/Kandydatami, które chcą pracować w charakterze opiekunki w Niemczech?

 • doświadczenie w opiece nad osobami chorymi lub starszymi
 • znajomości języka niemieckiego
 • mile widziane doświadczenie oraz referencje
 • mile widziane ukończone kursy związane z opieką
2. Jakie dokumenty są wymagane na etapie rekrutacji?
 • dowód tożsamości
 • zameldowanie w Polsce
 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z aktualnym zdjęciem
 • mile widziane są świadectwa i certyfikaty poświadczające ukończenie kursów dot. opieki
3. Jak przebiega proces rekrutacji?
 • przesłanie drogą mailową lub pocztową wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z aktualnym zdjęciem
 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna oraz telefoniczne sprawdzenie znajomości języka
 • przedstawienie odpowiedniej oferty, zgodnej z doświadczeniem Opiekunki oraz dopasowanej do poziomu zaawansowania języka niemieckiego
 • uzgodnienia spraw związanych z umową
 • przedstawienie spraw związanych z ubezpieczeniem
 • uzgodnienie podróży
4. Jaka umowę oferuje nasza firma?
 • jesteśmy polską firmą i zatrudniamy na polskich zasadach na umowę zlecenie.
5. Jakie wynagrodzenie oferujemy?
 • zarobki w naszej firmie uzależnione są  od kilku czynników tj. : doświadczenia opiekunki, poziomu zaawansowania języka niemieckiego oraz od stopnia trudności zlecenia. 
  Kształtują się w przedziale od 1200 - 1500 Euro.
6. Jakie oferujemy ubezpieczenie?
 • wszystkie nasze Panie objęte są ubezpieczeniem w ZUS i mają odprowadzane składki zgodnie z obowiązyjącymi przepisami
 • od umowy zlecenia płacone są składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno – rentowego, oraz zdrowotnego
 • każda Opiekunka ma A1 i kartę EKUZ
 • jest możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. 
7. Wypłata - kiedy ma miejsce i w jakiej walucie? Czy oferujemy dodatki za dni świąteczne?
 • wypłacamy wynagrodzenie na  wskazane konto do 15 dnia roboczego każdego miesiąca.
  Wypłata może być przekazywana na konto złotówkowe lub walutowe.
 • za dni świąteczne jak Wielkanoc i Boże Narodzenie oferujemy stawkę powiększoną o 100 %
8. Kto pokrywa koszty za przejazd?
 • podróż Opiekunki w obie strony organizuje nasza firma i tym samym pokrywa koszty podróży w obie strony.
9. Jak długo oczekuje się  na ofertę pracy i jaki jest czas pobytu na zleceniu?
 • generalnie nie ma reguły. Wszystko zależy od zapotrzebowania, czasem wyjazdy organizowane są w trybie pilnym. 
 • czas zlecenia wynosi przeważnie 6-8 tygodni z ewentualną możliwością przedłużenia do max.3 miesięcy.
10. Czy będzie koordynator który  pomaga i udziela porad w razie problemów?
 • tak, nasza firma kontaktuje się  na bieżąco z Paniami udzielając im rad, wsparcia i pomaga   rozwiązywać ewentualne problemy.