Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Pracując z nami
jesteś pod opieką!
Polityka Prywatości
Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu www.curaform.pl  (dalej „Portal”).
2. Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2015 poz. 2135 z późn. zm.). (dalej „Ustawa”), jest:

CURAFORM 24 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(40-005), ul. S. Moniuszki 7 ,dostępnego w Portalu m. in. pod adresem: http://www.curaform.pl/formularz.html  , http://www.curaform.pl/kontakt.html.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji o świadczonych usługach opiekuńczych w odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz w celu marketingowym.

Zwany dalej jako „ADO” (Administrator Danych Osobowych).

3. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania oraz wycofania zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: praca@curaform.pl, oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem.

Gromadzenie danych osobowych

1. Korzystanie z Portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej i plików Cookies. W przypadku wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, czy formularz zgłoszeniowy konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe”, oraz wyrażenie zgody rekrutacyjnej i  zgody marketingowej :
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zbierania informacji o użytkownikach przez ADO oraz komunikacji z użytkownikiem
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych , w celu kontaktowania się drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

2. Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług – w zależności od rodzaju wypełnionego formularza.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy.
2. W każdym czasie użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane ADO, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: praca@curaform.pl .
3. Dane osobowe użytkowników korzystających z Portalu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny Portalu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.
4. ADO nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem. ADO nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których ADO przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Polityka Cookies

1. ADO zbiera informacje na temat korzystania przez użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Informacje dodatkowe

1. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu,
2. O zmianach i dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.