Skontaktuj się z nami! 32 33 93 170
Wypełnij formularz
- oddzwonimy!

Formularz zgłoszeniowy

1. Persönliche Angaben der Bewerberin/ Dane osobowe opiekunki

2. Wen möchten Sie betreuen/ kim chce się Pani zajmować?

3. Zeitrahmen/ czasy pracy

4. Bisherige Arbeit im Ausland / Dotychczasowa praca za granicą?

5. Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? Pani znajomość języka niemieckiego.

6. Eigene Kinder/ własne dzieci

7. Führerschein/ prawo jazdy

8. Gesundheitzustand/ stan zdrowia

9. Zigaretten/ papierosy

10. Persönlichkeit / osobowość

11. Zertifizierten Kurse / Kursy potwierdzone certyfikatem

12. Betreuung/opieka

13. Haben Sie Erfahrungen mit den folgenden Krankheiten, wenn ja in welchem Umfang? Bitte schreiben Sie ein paar Zeilen /Czy ma Pani doświadczenie w obejściu z takimi chorobami jak:

Zdjęcie personalne

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).